The Surrounding Nature

Wat je ziet is een bos, een paar zandbergen, een klein stukje grond en daarop een paar sprietige bomen die zich proberen staande te houden, of die misschien even opzij gezet zijn, of vergeten –alsof iemand in een dergelijk door mensen handen geschapen landschap ooit een paar bomen zou vergeten. Dit minibosje is dus bewust hier zo aangebracht, in afwachting van een nieuwe bestemming. Het lijkt een kunstzinnig project, misschien een letterlijke illustratie van een paar regels uit het beroemde gedicht ‘De Dapperstraat’ van J.C. Bloem:
“Natuur is voor tevredenen of legen. 

En dan: wat is natuur nog in dit land? 

Een stukje bos, ter grootte van een krant (...)”
Maar wat het ook zou kúnnen zijn, het ís ook iets. Het is een beeld dat onmiskenbaar iets oproept, dat iets van ons vraagt, een actie een reactie, en het meest van al vraagt het eigenlijk om bescherming. Sjoerd Knibbeler, die in zijn werk veelvuldig natuur en bomen portretteert, heeft hier deze thema’s in één beeld gevangen. Deze drie, wankele boompjes, die zich moeizaam maar dapper oprichten met hun stakerige stam en hun iele kroon, omringd door de dreiging van grotere, meer en steviger bomen. Ze vragen erom dat we ze een plaats geven, een plaats laten en dat we ze laten groeien en bloeien. Misschien wel tot ze het bos daarachter overvleugelen. Het is zo niet alleen een kwetsbaar beeld geworden, maar –aan het begin van een nieuw jaar- ook een beeld van hoop. We hopen dat deze bomen gaan groeien, sterker worden en volhouden. Dat zouden we dan ook willen zeggen, tegen deze bomen en misschien wel tegen alle natuur die er nog is: “Volhouden!”
Daarmee is het beeld geworden dat ons aan het denken zet over de rol van de mens in de natuur: die hij zowel beschermt als bedreigt. Maar het zegt ook iets over de veerkracht van de natuur, die ondanks de ingrepen van de mens, toch weer de kracht vindt om terug te komen. Te beginnen met deze boompjes. Kom op! Volhouden!

 

Tekst: Anthon Fasel

fotograaf: 
Sjoerd Knibbeler